Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.suchdol.info


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

13. zasedání zastupitelstva městské části

29.10.2008
STAROSTA  MČ PRAHA - SUCHDOL
svolává na
6. listopadu  2008 od 18 hod.

13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA - SUCHDOL

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti
Úřadu MČ Praha - Suchdol (2. patro)

Program zasedání:
0. Diskuse.
1. Zpráva o plnění opatření k přezkoumání hospodaření za rok 2008
2.  Zřízení věcného břemene pozemku 2375, k.ú. Suchdol, Suchdolské náměstí, pro kanalizační dešťovou přípojku včetně vsakovacích staveb ve prospěch APV spol. s r.o.
3. Zřízení věcného břemene na pozemku 2375, k.ú. Suchdol, Suchdolské náměstí, pro  podzemní vedení veřejné komunikační sítě ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
4. Zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1064/1, 1065, 2294/13, 2294/14, 2318/1, 2320, 2325/1, 2227/9, 2345, 2316/2 a 2321/2 v k.ú. Suchdol,  pro položení kabelového vedení a optokabely ve prospěch PREdistribuce a.s.
5. Zřízení věcného břemene na pozemku parc.č 433 v k.ú. Únětice,  pro položení kabelového vedení 22 kV ve prospěch PREdistribuce a.s..
6. Vyhodnocení záměru č. 43.2008 na prodej pozemku parc.č. 2299/6, k.ú. Suchdol, o výměře 20 m2, pozemek pod garáží
7. Vyhodnocení záměru č. 44.2008 na prodej pozemku parc.č. 2299/7, k.ú. Suchdol, o výměře 21 m2, pozemek pod garáží
8. Vyhodnocení záměru č. 20.2008 na prodej pozemku parc.č. 1197/2 k.ú. Suchdol, ul. Internacionální
9. Vyhodnocení záměru č. 19.2008 na prodej pozemků parc.č. 1225/1, 1225/2, 1225/3, k.ú. Suchdol, roh ulic Internacionální a Stehlíkova
10. Usnesení Rady MČ Praha – Suchdol za uplynulé období
11. Interpelace
 
Zasedání je veřejné.                             

V Praze dne  29.10. 2008         
Ing. Petr Hejl, starosta MČ Praha – Suchdol

Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje