Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Nalézáte se zde » Komunitní zahrada
Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.suchdol.info


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

Komunitní zahrada

 


Komunitní zahrada Suchdol, Suchdolská ulice

(vedle fotbalového hřiště)

 

Městská část Praha-Suchdol, správce pozemku č. 228/01 o rozloze 4000m2, upravuje společně se zapojením místní komunity prostor komunitní zahrady. Cílem je vytvoření příjemného místa pro setkávání a trávení volného času návštěvníků a obohatit zahradu zajímavými edukativními prvky (pokusný systém vsakování dešťové vody, polární sluneční hodiny, vyvýšené bylinkové záhonky, amfiteátr s otevřenou scénou apod.). Vysázeli jsme zde ovocný sad se stromy a keři, trvalké záhonky a okrasné jezírko. Je zde plácek pro společenské hry - kuližky, petanque, kuželky, stolní tenis, komunitní ohniště.
Každý si tak může najít to své, pro trávení volného času. To, jak zahrada vypadá a jak bude vypadat, záleží tedy i na VÁS!

Správce zahrady: Městská část Praha-Suchdol, odpovědná osoba: Zuzana Krumpholcová
- tel. 222 361 419, 773 786 585, e-mail: kulturapraha-suchdolcz

Pokud plánujete větší soukromou akci typu piknik, oslava, koncert, výsadba záhonků apod., nahlaste se správci. Je možnost si zapůjčit herní vybavení, stoly, lavice a potřeby pro grilování.

 

Pokud byste chtěli přispět na rozvoj a údržbu zahrady, můžete se zapojit do komunitních brigád, nebo sami opečovávat vyvýšené záhonky, nebo se stát sponzorem. Rádi s Vámi uzavřeme darovací smlouvu.

Zároveň velmi děkujeme všem dosavadním spolupracovníkům, dobrovolníkům, místním občanům, nadacím a organizacím, které se již do tvorby zahrady zapojili a podporují naši snahu zvelebování veřejného prostoru, kde společně žijeme.

Informační cedule:

Informační cedule komunitní zahrady

 

 

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ ZAHRADY:

 • Udržujte čistotu a pořádek na zahradě. Odpadky vč. psích exkremientů ukládejte do příslušných sběrných košů.
 • Dbejte na vlastní bezpečnost, herní vybavení používejte tak, k čemu jsou určeny - aby nedošlo ke zranění či poškození vybavení. Za děti zodpovídají zákonní zástupci.
 • Po rozdělání ohně využívejte ohniště a dřevo, větve určené pro spálení. Oheň udržujte pod dohledem dospělé osoby a po ukončení řádně uhasit.
 • Jezírko a pokusný vsakovací systém - můžete provádět vlastní pokusy a měření vsaku dešťové vody. Biotop není určen ke koupání (i psů), voda není pitná.
 • Soukromé akce - lze pořádat akce typu rodinné oslavy, pikniky, grilování, amatérská hudební produkce v amfiteátru. Noční klid od 22. hodin do 06.hodin.
 • Všímejte se nevhodného chování návštěvníků, zejména tvorby nebezpečného odpadu, ničení a odcizování majetku, nebezpečné zacházení s ohněm, znečišťování či poškozování vodního biotopu, stromů a keřů. Takové jednání okamžitě nahlaste správci nebo policii.

 

PŘÍSNÝ ZÁKAZ:

 • Tvorby skládky, odkládání nebezpečného, toxického odpadu či většího biologického odpadu v prostoru celé zahrady.
 • Volné pobívání psů v pobytové a herní zóně.
 • Poškozování, odcizování výsadby - stromy,keře, rostliny.
 • Pálení většího množství dřevina a odpadků, využijte protější Sběrný dvůr.
 • Odnášení, ničení parkového mobiliáře.
 • Konzumace alkoholu (vyjma pořadatelských akcí), zákaz podávání alkoholu, cigaret a jiných návykových látek mladistvým.
 • Kouření cigaret a jiných návykových látek v pobytové a herní zóně zahrady či v blízkosti rodin s dětmi.

 

Děkujeme za respektování pravidel užívání zahrady a přejeme vám příjemný pobyt na zahradě.

 

Popis projektu 2014


Městská část Praha-Suchdol připravuje využítí pozemku č. 2280/1 při ul. Suchdolská (vedle fotbalového hřiště) jako komunitní zahradu, která bude sloužit jak i pro potřeby vzdělávání žáků základní školy M. Alše, tak pro suchdolskou veřejnost.

Návrh zahrady vznikl dle podaných žádostí na výsadbu stromů, keřů, trvalek, petanque hřiště a fitness parku. Podoba zahrady se může vývojem změnit, záleží na získaných dotacích a jejich využití. Připravujeme žádost na přírodní herní prvky pro děti a mládež.Návrh komunitní zahrady

 

 

Prvním krok bude spočívat v úpravě terénu a realizace vodního prvku. Nadace Partnerství vyhlásila grantovou výzvu Nestlé - voda pro krajinu. MČ Praha-Suchdol ve spolupráci s firmou EKODOMOV - Tomášem Hodkem podala žádost a získala grant na projekt "Pokusný vodní systém vsakování dešťové vody" ve výši 70.000 Kč. Jedná se o vodní systém fungující na sběru dešťové vody do žlabů, následného odtoku různými vsakovacími povrchy s ukončením do přírodního jezírka. Tento vodní prvek přivede vodu pro zahradu a zároveň bude sloužit pro potřeby výuky v environmentální výchově naší mládeže. Součástí projektu je vybudování venkovního amfiteátru a dřevěného altánu pro sběr dešťové vody.

www.nadacepartnerstvi.cz   a   www.nestle.cz

Tento  projekt finančně podpořily:
Partneři:

Nadace Partnerství

 

Nestlé logo

 EKODOMOV logo

 

PAKK - logo

Odborné poradenství: Ing. Vladimír Hynek,
Doc. Ing. Vaněk, fakulta FAPPZ ČZU v Praze-Suchdole

 Situace:
Situace vodní pokusný systém jezírko a amfiteátr

 

schéma odtokových žlabů

Schéma odtokových žlabů - pokusný vodní systém

 

 


Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje