Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Nalézáte se zde » Home » Potřebuji vyřídit

Potřebuji vyřídit

Důležitá čísla:


Městská police
- tísňová linka: 156
strážnice: Ivana Chalupová
mobilní telefon: 724 238 652
tel.: 220 920 145
e-mail: dpsuchdolp6mpprahacz

okrsková služebna: Suchdolské náměstí 734/3
(v buňkách na dvoře za radnicí)

Obvodní ředitelství Městské policie v Praze 6
Českomalínská 25
Praha 6- Bubeneč
telefony:
- operační střediko: 222 025 390, 391
- sekretariát ředitele OŘ: 222 025 398

Městská police Praha

 

 Policie České republiky - tísňová linka: 158

Obvodní ředitelství Policie ČR Praha I
Místní oddělení Dejvice
Pelléova 21, 168 48 Praha 6
tel.: 974 856 740
e-mail: orp1.mop.dejvice.ds@pcr.cz
Hasiči Praha - tísňová linka: 150

Hasiči Praha-Suchdol

- velitel jednotky: Oldřich Bradáč, tel.: 724 942 134
- zástupce velitele jednotky: Pavel Plass, tel.: 777 824 510


 


 

Záchranná služba - tísňová linka: 155

Integrovaný záchranný systém - tísňová linka: 112 

Česká pošta - pobočka Praha 620

Suchdolské náměstí 373/3, 165 00 Praha-Suchdol

vedoucí pošty: Lucie Dušková, tel.: 954 313 711, 954 313 712

e-mail: posta.p106204@cpost.cz

PO-PÁ - 8 - 19 hodin

 


Změna trvalého bydliště


Změna trvalého bydliště pro občany Suchdola a Horního Sedlce se provádí na ohlašovně
Úřadu MČ Praha–Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha–Suchdol.

Co k tomu potřebujete:
- platný občanský průkaz

- doklad o vlastnictví rodinného domu nebo bytu v osobním vlastnictví nebo nájemní smlouvu na byt,  popř. souhlas oprávněné osoby (majitele, nájemce) s úředně ověřeným podpisem. Souhlas s úředně ověřeným podpise není třeba, pokud oprávněná osoba přijde osobně a vyjádří souhlas přímo na ohlašovně.

- dále např. rodný list dítěte do 15 let, které není zapsáno v OP rodiče
- správní poplatek za změnu trvalého pobytu je ve výši 50,- Kč

Úřední hodiny:
pondělí a středa:  8:00 - 11:00  a  12:15 – 17:30 hod.
V ostatních dnech po telefonické dohodě: paní Jana Těšíková, 222 361 413.

Až po provedené změně trvalého bydliště máte povinnost si požádat o vydání nového občanského průkazu, a to na kterémkoliv úřadu s rozšířenou působností - nejblíže na Úřadu městské části Praha 6.

 


Vydávání a změny občanských průkazů a cestovních dokladů


Vydání a provedení změn občanských průkazů a cestovních dokladů provádí pro občany Suchdola a Horního Sedlce Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů  kdekoliv na úřadu s rozšířenou působností - nejblíže na Úřadu městské části Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6.

Úřední hodiny: 

pondělí a středa:   8:00 –18:00 hod.
úterý a čtvrtek:      8:00 –12:00 hod. a 13:00-14:30 hod.
pátek:                    8:00 –12:00 hod.

 


Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8:00 - 18:00 hod.   (podatelna, informace, ověřování v pondělí do 20 hod.)
tel.: 220 189 111 (ústředna)
web: www.praha6.cz

Odbory, které provádějí státní správu pro území MČ Praha - Suchdol

 


Kontakty na správce vybraných sítí pro případ havárií a jiných mimořádných událostí


Voda
Zákaznická linka společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK): 840 111 112 poskytuje informace týkající se poruch na vodovodní či kanalizační síti, fakturace, smluv, kvality vody a další.
Zprávy o haváriích najdete také na http://www.pvk.cz/havarie-vody.html , kde je rovněž možné se zaregistrovat pro bezplatné zasílání SMS INFO o haváriích většího rozsahu a plánovaných výlukách.

Elektřina
Poruchová linka Pražské energetiky (PRE): 224 915 151,
v případě nouze, ohrožení života: 224 919 473
nebo zasláním zprávy na e-mailovou adresu: poruchy@pre.cz.
Dálší informace jsou na webu: http://www.predistribuce.cz/distribuce/kontakty/poruchova-linka.html


Plyn
Poruchová linka Pražské plynárenské: 1239 (non-stop)
nebo v pracovní dny od 7 do 19 hodin: 840 555 333, 267 172 500.


Veřejné osvětlení
Odstraňování poruch veřejného osvětlení má od 1. června 2018 na starosti společnost Technologie Hlavního města Prahy, a. s. (THMP).
Pro hlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení kontaktujte dispečink THMP:

Při hlášení poruchy, např. nesvítící lampa, je nejlepší uvést číslo lampy, které je na každé lampě připevněno.

 

 

Příjem hlášení o poruchách a haváriích na veřejném osvětlení

Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje