Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Nalézáte se zde » Home » e-Podatelna
Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.suchdol.info


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

e-Podatelna

E-mailová adresa pro zprávy s elektronickým podpisem: 
 e-podatelnapraha-suchdolcz

 

E-mailová adresa pro ostaní zprávy: postapraha-suchdolcz


Datová schránka: 95ibzi3

Kontaktní údaje o přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Datové zprávy je možné doručovat v elektronické formě do datové schránky 95ibzi3 nebo
na technických nosičích jsou přijímány v podatelně Úřadu MČ Praha–Suchdol,
Suchdolské náměstí 734/3, 165 00  Praha-Suchdol.

Podatelna úřadu je otevřena denně a to v těchto hodinách:

Pondělí  
8.00 - 11.00 12.15 - 17.30
Úterý 7.00 - 11.00 12.15 - 15.30
Středa 8.00 - 11.00 12.15 - 17.30
Čtvrtek 7.00 - 11.00 12.15 - 15.30
Pátek 7.00 - 11.00 12.15 - 13.30

 

Potvrzení doručení datových zpráv

Komunikace s elektronickou podatelnou Úřadu MČ Praha–Suchdol na e-mailovou adresu:

 e-podatelnapraha-suchdolcz

je potvrzena příjemci zprávou o doručení v následujícím zněním:  (viz soubor zpráv - pdf)

Technické parametry datových zpráv

Media: e-mail; disketa 3,5‘ 1,4MB, formát PC; CD ROM, flash disk
Software: soubory typu .doc, .xls, .rtf, .txt, .pps, .pdf, .jpg

V případe, že je u přijaté datové zprávy zjišten výskyt počítačového programu, který je zpusobilý přivodit škodu na informacním systému nebo na informacích zpracovávaných Úřadem MČ Praha – Suchdol nebo chybný formát, který může takovou škodu způsobit, bude postupováno následovně:

- Datová zpráva bude uložena mimo elektronickou podatelnu a to ze předpokladu, že není ohrožena bezpečnost informačního systému a ani bezpečnost zpracovávaných informací. O této skutečnosti je informován odesílatel. Tato zpráva není el. podatelně dostupná.
- Pokud je ohrožena bezpečnost informačního systému, je zpráva smazána a o této skutečnosti je informován odesílatel.

Dotazy

na provoz elektronické podatelny vyřizuje pracovnice podatelny tel: 220 921 218.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči MČ Praha–Suchdol a Úřadu MČ Praha- Suchdol činit právní úkony v elektronické podobě:


Zákon č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze
Zákon č. 565/1990 Sb. - poplatky
Zákon č. 102/1992 Sb. § 5 OZ
Zákon č. 86/2002 Sb. - zákon o ochraně ovzduší
Zákon č. 114/1992 Sb. - zákon o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 183/2006 Sb. - zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

.

Kontaktní osoby

Osoby oprávněné činit právní úkony za MČ Praha-Suchdol:
Ing. Petr Hejl - starosta městské části

Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje