Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Nalézáte se zde » Home » Historie

O Suchdole a Sedlci

Z historie

Obec na sever od Prahy, založili Přemyslovci obdobně jako Sedlec v 10. stol. na cestě mezi Prahou a Levým Hradcem. Suchdol se rozkládá na kopci nad Vltavou, která spolu s hercynským vrásněním utvářela od období starohor dnešní podobu romanticky krásné krajiny, chráněnou přirodní rezervaci. Nejstarší osídlení dokazují nálezy valounové industrie z období před 300.000 lety. Nálezy z doby bronzové, (únětická kultura v Tichém údolí), bronzy knovízské kultury v Kozích hřbetech a náramek z keltského pohřebiště v Suchdole, svědčí o téměř nepřetržitém osídlení. Přemyslovci věnovali Sedlec na konci 10. století klášteru Ostrovskému, Suchdol prodali v 11. století svatojiřským benediktinkám, které jej vlastnily až do roku 1421, do husitských válek. Suchdol měl tehdy 100 - 110 obyvatel. Ve 14. století patřil Sedlec pražskému proboštství, pak, do husitské revoluce, strahovskému klášteru než jej převzalo Staré Město pražské. Pak se vystřídali jako majitelé správa kostela Panny Marie na Louži, Týnský kostel a pražské probošství. Z řady majitelů Suchdola nejvíce obec pozvedl rod Sluzských, s českou historií je spjat také rod Budovců. Na konci třicetileté války byl Suchdol i se statkem vypleněn a vypálen. Došlo zde k bitvě Švédů s císařskými rejtary na poli "Na rybářce". V roce 1679 koupili Suchdol emauzští benediktini a podrželi jej až do roku 1930.

Na konci 17. století řádil i v Suchdole mor. Na morovém hřbitově byla postavena nejprve v roce 1704 zvonička a později kaple sv. Václava, v Sedlci kaple Nejsvětější Trojice v r.1725. K památným stavbám patří kromě budov obou statků i hostinec Na Chumberku, nazvaný podle pruského generála Humperta z pruskorakouské války, dále Trojanův mlýn, zvonička z r.1846 u nejstaršího domu čp.2. V druhé polovině 19.st. pozvedli suchdolské panství Brandejsové. Na jejich dvoře našel útulek malíř Mikoláš Aleš, který tu vytvořil svá nejkrásnější díla, zejména cyklus Vlast.

Sedlecké hospodářství pozvedli nájemci F.J.Maser, J.B.Labler, též kronikář, F.V.Pštross, první český starosta pražský. Koncem l9. st. se rozvíjí průmysl, zejména cihlářský (F. Herget.), vzrůstá počet dělnictva.Od r. 1922 se stal Sedlec součástí Prahy, Suchdol až v r. 1968. Atrakcí Sedlce byl v první polovině 20. st. Slon s restaurací v útrobách. V druhé polovině 20. století byly postaveny Sedlecké mrazírny, největší výrobní podnik v obci.

Chloubou Suchdola v první polovině 20. století byla obecná Masarykova škola, v druhé polovině přispěla k vážnosti obce stavba Vysoké školy zemědělské (nyní Česká zemědělská univerzita) . Po listopadu byla postavena první česká bezbariérová základní škola a na náměstí vyrostla další dominanta obce, hotel Wienna (nyní Galaxie). Od r. 1990 je území Sedlce připojeno k Suchdolu, s nímž nyní tvoří samostatnou městskou část Praha-Suchdol. Od roku 2004 patří  Dolní Sedlec opět k městské části Praha 6.
Suchdol je domovem řady umělců, z nichž někteří dosahují významných úspěchů nejen doma, ale i v zahraničí.

 


 

Dne 21. prosince 2013 byl na Brandejsově náměstí odhalen pomník generálmajorovi Rudolfu Pernickému, který bojoval proti nacistům ve Francii, později byl příslušníkem československé zahraniční armády působící během druhé světové války ve Velké Británii. Byl velitelem výsadku Tungsten, který na území protektorátu zahájil činnost 21. prosince 1944.
V listopadu 1948 byl zatčen a komunistickou mocí byl na jaře 1949 odsouzen ke dvaceti letům odnětí svobody, odnětí hodnosti a titulů, ztrátě vyznamenání a občanských práv. Trest si odpykával na Borech, v Opavě a poté téměř osm let v uranových dolech v Jáchymově a v Bytízi u Příbrami. V roce 1960 byl propuštěn na amnestii a od té doby žil na Výhledech v Praze-Suchdole.
V roce 1990 mu byly vráceny všechny vojenské pocty a byl povýšen do hodnosti plukovníka. O rok později byl jmenován generálmajorem ve výslužbě. V letech 1990 až 1992 byl předsedou Konfederace politických vězňů a poté byl jejím čestným předsedou.

Více k přípravě pomníku ....


 

Vítejte na webových stránkách, které byly věnovány městské části Praha-Suchdol, a které vznikly v rámci diplomové práce s názvem Webová prezentace historie a současnosti městské části Praha-Suchdol. Jejím cílem je seznámit obyvatele či návštěvníky Suchdola s historií a významnými, také především historickými, místy.

Naleznete zde rozmanitou fotogalerii, panoramatické snímky, 3D modely a videa, ale také návrh trasy okružní procházky, zobrazenou v mapě.Naučná stezka Roztocký háj - Tiché údolíPražské stromy - www.prazskestromy.cz

V ulici Gagarinova v Praze-Suchdole se nachází nejpočetnější pražské památné stromořadí, které tvoří 19 lip a dále je v katastrálním území Suchdol nejvíce památných stromů z celé Prahy.

 


 

Questing - první hledačka pokladů na Suchdolském náměstí

Questing je outdoorová hra připomínající naši "honbu za pokladem" nebo tzv. šipkovanou. Quest neboli hledačka je poznávací trasa, která vás vede po jednotlivých zastaveních, kde hledáte indicie pro vyluštění tajenky a pokračování v cestě. Na konci trasy získáte znění tajenky, která Vás dovede k pokladu.

 


Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje