Přihlášení.

Pokud ještě nemáte uživatelský účet, můžete se registrovat zde.

Nalézáte se zde » Participativní rozpočet 2019
Městská část Praha-Suchdol

Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411
tel.: 220 921 218
fax: 220 920 144

e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem:
e-podatelnapraha-suchdolcz

web: www.suchdol.info


datová schránka: 95ibzi3

Seznam pracovišt a kontaktů

Úřední hodiny:
Úřad MČ Praha-Suchdol
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30 
    czechpoint
Podatelna + CzechPoint:
Po,St: 8.00-11.00 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00 12.15-15.30
Pá: 7.00-11.00 12.15-13.30
     
logo-moje-obec

Participativní rozpočet 2019

 

         naš rozpočet-logo-C2              
 

Zajímá vás projekt?    Potřebujete další informace?
   

Máte dobrý nápad pro veřejný prostor na Suchdole?
Co Vám na Suchdole chybí?
Čím byste to tady vylepšili?

Můžete využít projekt Náš rozpočet 2019:

 • v rozpočtu městské části vyčleněno celkem 450 tisíc Kč
 • jeden projekt až do 150 tisíc Kč
 • rozhodovat o nich budete moci Vy, suchdolští občané
 • návrhy je možné podávat do 12. prosince 2018
 • hlasování o návrzích proběhne 24. dubna - 13. května 2019trumfy2018-150

Pokud byste se rádi dozvěděli další informace, odpovědi na své otázky, kontaktujte nás:

 • můžete nám napsat na e-mailovou adresu: spolu@praha-suchdol.cz
 • můžete také nechat vzkaz v kanceláři starosty na tel.: 222 361 419, ozveme se vám zpět
 • pokud budete mít zájem o osobní konzultaci, domluvíme se na termínu
 

Náš rozpočet 2019 - popis projektu
 

Městská část Praha-Suchdol v rámci projektu ŽIJEME ZDE SPOLU - NÁŠ ROZPOČET vyčlení ve svém rozpočtu na rok 2019 částku 450.000 Kč, o jejichž užití budou rozhodovat přímo občané městské části.  Jedná  se  o  druhý ročník  tzv.  „participativního  rozpočtování“, v jehož rámci bylo na Suchdole vybudováno workoutové hřiště, trampolína, houpačka pro všechny generace a připravuje se projekt pítek na náměstích.

Participativní rozpočtování představuje inovativní nástroj zlepšující komunikaci mezi radnicí a občany při rozhodování o rozdělení financí z rozpočtu MČ. Obecně je možné popsat participativní rozpočet jako část peněz  rozpočtu  městské  části,  o  jejímž  využití  spolurozhodují  obyvatelé  společně  se  svými  volenými zastupiteli. 

Ve zkratce je možné celý postup popsat tak, že radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu.  Obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo v MČ v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence městské části setkávají na veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom, co chtějí změnit a jak.  Společné návrhy pak předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením procesu je hlasování občanů o tom, které návrhy obyvatel má městská část realizovat.

Cílem projektu je oslovit co nejširší okruh obyvatel, probudit u veřejnosti zájem o proces a zaktivizovat spolupráci mezi občany, komunikovat s veřejností srozumitelnou formou, dosáhnout zapojení veřejnosti, odhalit v rámci technické analýzy všechna rizika spojená s realizací projektů (věcná i finanční) a dosáhnout realizace vítězných návrhů tak, aby veřejnost vnímala proces jako smysluplný.

 

Náš rozpočet 2019 -  časový harmonogram:
   
schválení participativního rozpočtu zastupitelstvem MČ   
19. 6. 2018
individuální konzultace (18.00 - 21.00)
29. 11. 2018
individuální konzultace (18.00 - 21.00)
10. 12. 2018
termín pro podání návrhů
12. 12. 2018
termín dokončení validace návrhů a projednání radou MČ
20. 3. 2019
zveřejnění návrhů
28. 3. 2019
hlasování veřejnosti o návrzích
24. 4. - 13. 5. 2019
   

Náš rozpočet 2019 - podání návrhů:
 
 • Lhůta pro doručení návrhů projektů participativního rozpočtu pro rok 2019 končí 12. prosince 2018.
 • Návrhy můžete doručit buď vytištěné do podatelny radnice nebo je můžete zaslat elektronicky na e-mail:  spolupraha-suchdolcz
 • Návrh projektu je třeba vyplnit do formuláře návrhu projektu, který je zde ke stažení ve formátu doc a pdf:
 • Ke každému návrhu je třeba doložit jeho podporu podpisy min. deseti spoluobčanů.

Pozn.: při podání pouze v papírové podobě prosíme o dodání kvalitní fotografie / tematického obrázku, aby je bylo možno po naskenování použít pro tisk.

 


Náš rozpočet 2019 - hlasování:
 
 • Hlasování proběhne ve dnech od 24. dubna do 13. května 2019.
 • Hlasování bude probíhat formou vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny.
 • Hlasovací lístky budou vydávány v místě hlasování. Hlasovat je možné na radnici a v knihovně (ve standardní provozní době), na dalších místech do mobilní hlasovací schránky.
 • Hlasovat v rámci participačního rozpočtu městské části Praha-Suchdol může každá osoba, která na vyžádání prokáže, že je občanem městské části Praha-Suchdol a která nejpozději poslední den hlasování dosáhne věku 15 let.
 • Občan, který se nemůže osobně dostavit v termínu hlasování, může zmocnit jinou osobu na základě ověřené plné moci. Formulář plné moci je ke stažení na webu městské části či v tištěné formě na radnici v sekretariátu starosty.
 • Hlasující může každému projektu dát maximálně jeden hlas a může hlasovat nejvýše pro tři projekty.

 


Náš rozpočet 2019 - výsledky  hlasování
 

Výsledky hlasování - 2019

Výsledky budou zveřejněny po hlasování.
 

nas-rozpocet-logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Design by Kotarak - powered by Miriam engine, webmasterpraha-suchdolczRSS RSS zdroje